światowy dzień praw dziecka - school website

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej
Przejdź do treści

Menu główne:


Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek.
Nie dopiero będzie, a już. […].
Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.
Janusz Korczak

    Większość z nas przyzwyczaiła się, że dzieci mają swoje święto 1 czerwca, tymczasem mogą one świętować również w listopadzie. Światowy Dzień Praw Dziecka, który przypada 20 listopada, to doniosłe święto dzieci na całym świecie. Przypomina o tym, że dziecko jako samodzielny podmiot ma swoje prawa i potrzeby, a jako osoba niedojrzała psychicznie i fizycznie, powinna być otoczona troskliwą opieką i szczególną ochroną prawną.

   My jako dzieci mamy prawo do:
 • wychowywania się w rodzinie,
 • oświaty i nauki,
 • kultury, wypoczynku i rozrywki,
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej,
 • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
 • dostępu do informacji,
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem,
 • prywatności i równości.

    Cieszmy się swoimi prawami, ale nie zapominajmy także o obowiązkach, do których należą między innymi:
 • słuchanie swoich rodziców,
 • odpowiedzialne podejście do edukacji i rzetelne wykonywanie obowiązków szkolnych (także w czasie nauczania zdalnego),
 • pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych,
 • przestrzeganie zasad i reguł ustalonych w domu i szkole,
 • szanowanie innych osób,
 • dbanie o środowisko,
 • prezentowanie właściwych postaw patriotycznych.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej     
adres
Szkoła Podstawowa Nr 2
Golcowa 284
36-230 Domaradz
fax 13 43 47 112

telefon 13 43 47 774
e-mail sp2golcowa@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego