11 LISTOPADA 2017 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej - nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności
99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
 
     Niepodległość i Ojczyzna to trudne pojęcia, można o Nich mówić wiele wzniosłych słów, ale chyba nie chodzi o patos i górnolotne sformułowania. W tej stylistyce obchodziliśmy tegoroczne Święto Niepodległości. 11 listopada 1918 roku, Polska, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość. Spełniło się marzenie Polaków, którzy przez lata poddawani byli rusyfikacji i germanizacji. Nasza Ojczyzna, Polska, jest dzisiaj suwerennym i niepodległym krajem. Nie musimy stawać z bronią w ręku do walki w obronie jej wolności. Co w takim razie znaczy dzisiaj słowo Ojczyzna, co to znaczy być patriotą? Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź najmłodsi uczniowie naszej szkoły.
    Przedstawiciele klasy I i III, uczestnicy kółka teatralnego, choć tak mali, przenieśli nas w czasie do odległej przeszłości i przypomnieli zarówno momenty rozgoryczenia spowodowanego utratą niepodległości, jak też  euforii wywołanej zrywami narodowymi, aż do roku 1918, kiedy to Polacy odetchnęli pełną piersią i znowu poczuli się pełnoprawnymi obywatelami niepodległego państwa. Po odśpiewaniu wszystkich zwrotek hymnu narodowego poczuliśmy się dumni, że jesteśmy Polakami. Młodzi golcowianie przypomnieli nam symbole narodowe i pięknie zaprezentowali ludowy taniec do pieśni „Zasiali górale”, tak zwany „Trojak”. Powaga malowała się na twarzach maluchów, a w sercach dorosłych pojawiło się wzruszenie.
    Szkolne obchody Święta niepodległości zakończyło wystąpienie Pani Dyrektor, która dokonała podsumowania treści omawianych w montażu słowno-muzycznym. Uczniowie, zarówno ci młodsi, jak i starsi mieli okazję uświadomić sobie, że patriotyzm to: szacunek do symboli narodowych, tradycji, religii i dóbr kultury, chęć poznawania dziejów naszego narodu, pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolność i niepodległość, prezentowanie właściwych postaw ekologicznych, troska o poprawne posługiwanie się językiem polskim
w mowie i w piśmie, wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, szacunek okazywany każdemu człowiekowi, czy gotowość do niesienia pomocy potrzebującym.
    Ojczyzna zaś to dla małych patriotów przede wszystkim dom rodzinny i miejscowość, w której się wychowują, ponieważ „na początku Ojczyzna jest na wyciągnięcie ręki”. Z czasem pojęcie Ojczyzna „rośnie” razem z naszymi wychowankami, którzy wypełniają je nowymi treściami na lekcjach historii, języka polskiego, muzyki, plastyki, przyrody, religii, na zajęciach wychowawczych. Poznają zarówno dzieje naszego narodu i dziedzictwo przeszłości w postaci literatury, architektury, sztuki, jak też rodzimą faunę i florę, położenie Polski na mapie Europy, omawiają współczesne sprawy społeczne, gospodarcze, polityczne. Ojczyznę utożsamiają z krajem, państwem, narodową tożsamością. Uświadamiają sobie, że Ojczyzna to również ludzie i łączące ich więzi, bowiem „Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą. Bogaty każdym…” /Jan Paweł II/
     Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup materiału, a jednej z Mam, za uszycie przepięknych strojów, które jeszcze bardziej uświetniły naszą szkolną uroczystość.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego