3 maj - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej - nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     Realizując program wychowawczy szkoły, a szczególnie próbując kształtować wśród młodych ludzi właściwe postawy patriotyczne w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona upamiętnieniu kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ciągła praca wychowawcza nauczycieli w ramach kształtowania postaw patriotycznych ma na celu: rozbudzanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za losy Ojczyzny; przygotowanie młodzieży do aktywnego działania na rzecz systematycznego rozwoju Ojczyzny; pogłębianie wiedzy o kraju ojczystym i jego historii; systematycznego wpajania młodzieży norm zachowania się w określonych sytuacjach; przestrzeganie prawa i moralnego postępowania w życiu, uczenia sumienności, rzetelności, obowiązkowości, prawdomówności, samokontroli, uczciwej, samodzielnej pracy i nauki, zachęcania do koleżeńskiej pomocy i wytrwałości w wysiłku, a także wpajania szacunku dla ludzi starszych i przełożonych.  Piękna i patriotyczna uroczystość, związana z 227 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz z  przypadającym w dniu 2 maja – świętu flagi państwowej. Akademia ta wpisana była również w obchody całoroczne w naszej placówce 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klas szóstej i siódmej przygotowali w związku z tym wydarzeniem montaż słowno – muzyczny poświęcony jednej z najważniejszych ustaw w historii Polski. Uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 r. Konstytucja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą tego typu. Autorami Konstytucji 3 Maja byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Polska stała się monarchią parlamentarną, zniesiono liberum veto, wolne elekcje oraz konfederacje. Znacznie wzmocniło to władzę państwową. Od tej pory pod opiekę prawa i rządu trafiała nie tylko szlachta, ale również mieszczanie i chłopi.
     Młodzi artyści recytując wiersze i śpiewając patriotyczne piosenki przybliżyli nam wszystkim to narodowe święto. Wyjaśnili w prostych słowach, może mało dzisiaj popularne słowa: wolność, naród czy Ojczyzna. Młodzi słuchacze mogli dowiedzieć się co oznaczają te pojęcia współcześnie. Warto może w tym miejscu je przytoczyć i spróbować  rozumieć w naszym życiu w podobny sposób.
Wolność – to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą.
Wolność – to swoboda, niezależność wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju, wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.
Naród to my Polacy żyjący teraz.
Naród – to nasi przodkowie, walczący o wolną Polskę.
Naród – to twórcy Konstytucji 3 maja.
Ojczyzna moja – to ta ziemia droga gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Ojczyzna – bliskie słowo. Czemu tak bliskie?
Ojczyzna – to czas dawny,
Ojczyzna to czas bliski!
To miły dom rodzinny i matki oczy jasne.
Ojczyzna – to jest mowa znajoma od kołyski.
Ojczyzna – to my sami, to nasze młode serce.
     Serdecznie dziękujemy za przygotowanie akademii oraz umacnianie właściwych postaw patriotycznych wśród naszych dzieci Panu Stanisławowi Janowskiemu oraz Pani Elżbiecie Jakubowicz.
Laureatem ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w kategorii I – uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych został Paweł Kobiałka z klasy VI. Niezwykle oryginalna praca przedstawiająca historię wizerunku naszego godła, została w całości misternie wykonana z plasteliny.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego