ePUAP - school website

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej
Przejdź do treści

Menu główne:

Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2013 r., poz. 235) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów
i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej  uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Adres skrytki odbiorczej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej  na platformie ePUAP: /SP2Golcowa/SkrytkaESP
Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: www.epuap.gov.pl
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie powinien przekraczać 10 MB.
adres
Szkoła Podstawowa Nr 2
Golcowa 284
36-230 Domaradz
fax 13 43 47 112

telefon 13 43 47 774
e-mail sp2golcowa@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego