Konkursy wielkanocne - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej - nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności

konkursy wielkanocne
      W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Domaradzu odbyły się szkolne eliminacje konkursów wielkanocnych. W XI edycji Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych 2017 wzięło udział osiem palm wykonanych przez naszych uczniów. Celem powyższego konkursu było popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej oraz rozbudzanie inwencji twórczej dzieci. Szkolna komisja konkursowa do etapu gminnego zakwalifikowała palmy Huberta Bąka z klasy III oraz Pawła Kobiałka z klasy V.
      Bardzo licznie wzięli uczniowie udział w eliminacjach szkolnych Gminnego Konkursu Plastycznego na „Najpiękniejszą pisankę wielkanocną 2017”. Konkursowi przyświecały następujące cele: propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych, kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej  z obrzędami okresu Wielkiej Nocy, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów oraz promowanie twórczości dziecięcej. Spośród 31 ozdób wielkanocnych szkolna komisja konkursowa na etap gminny wybrała prace: Katarzyny Trzcińskiej, Amelii Płouchy, Emilii Mazur w kategorii I oraz w kategorii II pisanki: Gabriela Wójcika z klasy II, Kacpra Szpiecha z klasy II, Małgorzaty Wacek z klasy V, Pawła Kobiałka z klasy V oraz Pawła Tomonia z klasy VI.
         Wszyscy uczestnicy konkursu na najpiękniejszą palmę oraz pisankę otrzymali upominki za udział w konkursach ufundowane przez Radę Rodziców.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego