prawa i obowiązki dziecka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej - nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności

Prawa i obowiązki dziecka„Nie ma dzieci – są ludzie.”       
                                                    Janusz Korczak
     Zapewne nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jak wiele praw mają dzieci. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzony jest w Polsce corocznie 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 oraz Konwencji
o Prawach Dziecka w 1989 r. Polska, jako członek światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych propaguje obchody Dnia Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Prawo do wychowywania się
w rodzinie, do nauki, do ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem, równości, opieki medycznej, rozwijania swoich talentów i zainteresowań, wspierania w każdej potrzebie są tylko niektórymi z nich.
     Okazją do przypomnienia uczniowskich praw i obowiązków była inscenizacja, która odbyła się 2 marca 2018r., rozpoczynająca w naszej szkole realizację projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów, ich rodziców i nauczycieli, propagującego zasady dobrego zachowania, sposoby rozwiązywania konfliktów między rówieśnikami, upowszechnianie
praw i obowiązków uczniów, przeciwdziałanie wszelkim formom agresji wśród dzieci i młodzieży.
     O ile skrzętnie dopilnowujemy i egzekwujemy swoje prawa (np. do prywatności, do wolnego czasu na zabawę
i odpoczynek), o tyle chciałoby się nie pamiętać o swoich obowiązkach (np.: utrzymywaniu porządku w swoim otoczeniu,
czy też systematycznym wykonywaniu powierzonych prac domowych).
     Uczniowie klasy czwartej i piątej przedstawili więc również, wcale nie mniej liczne, obowiązki dziecka. Obowiązek szanowania innych, zarówno rówieśników, jak i osób dorosłych, obowiązek posłuszeństwa wobec rodziców, obowiązki domowe odpowiednie do wieku stanowią zasadniczą podstawę zakresu ogółu obowiązków.
     Obowiązki dziecka są doprecyzowane obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły. Powyższy dokument, został wizualnie zaprezentowany przez Panią Dyrektor na wstępie przedstawienia o prawach i obowiązkach dziecka. Uczniowie, występujący na scenie, nie zapomnieli również zaprezentować bardzo szczegółowo najważniejszych spośród nich.
     Nauka to zakres zarówno praw, jak i obowiązków. Gdyby jej zabrakło, z pewnością domagalibyśmy się usilnie jej przywrócenia, walcząc o nią na wszelkie sposoby. Natomiast, gdy już istnieje ustawowy obowiązek nauczania, okazuje się, że jest to ciężar, nie zawsze chętnie brany na swoje barki.
     Istotnym obowiązkiem uczniów, który był mocno akcentowany podczas inscenizacji, jest konieczność poszanowania godności osobistej koleżanek i kolegów, przeciwdziałanie aktom przemocy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego
w duchu tolerancji, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, konieczność pokojowego rozwiązywania konfliktów koleżeńskich, wspólna troska o poprawne relacje między sobą, wzajemne zrozumienie, starania o miłą atmosferę w szkole.
     Akademia oprawiona była w dynamicznie zaśpiewane piosenki, których teksty zostały skrupulatnie dobrane. Przedstawienie rozpoczął utwór o tym, że prawa dziecka to poważna sprawa i, że to wcale nie jest zabawa. Drugi tekst uzmysławiał nam, iż warto być kulturalnym, oraz przypominał o tym, że takie magiczne słowa, jak: proszę, dziękuję, przepraszam, odróżniają ludzi od „małpoludów” i mogą zdziałać cuda w kontaktach międzyludzkich. Trzecia, kultowa już piosenka wieńcząca inscenizację, została przetłumaczona z rosyjskiego na bardzo wiele innych języków, wyraża pewność siebie – małej ludzkiej istoty, prawo każdego dziecka do szczęśliwego dzieciństwa i poczucia bezpieczeństwa, którego symbolem jest bezwarunkowa miłość matki i ojca.
     Pani Dyrektor podsumowując akademię o prawach i obowiązkach dziecka, podała przykład ucznia przeszkadzającego podczas inscenizacji. Nie dość, że nie dopełnia swojego obowiązku zachowywania ciszy, stosownie do sytuacji, to jeszcze łamie on prawa innych do słuchania i oglądania w skupieniu prezentacji przygotowanej przez kolegów.
     Tak więc, Kochani Uczniowie, gdy domagacie się, by inni respektowali Wasze prawa, warto zadać sobie pytanie, czy przypadkiem, to nie Wy łamiecie podstawowe prawa swoich rówieśników?
     Wobec tego, zacznijmy od siebie…
     Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Marek Michalak.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego