Profilaktyka cyberprzemocy - school website

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej
Przejdź do treści

Menu główne:

Profilaktyka cyberprzemocy
    W ostatnim czasie w związku z Dniem Bezpiecznego Internetu zostały przeprowadzone w klasach IV- VIII zajęcia na temat cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, że obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu, pojawiają się również związane z nim zagrożenia. Jednym z nich jest przemoc rówieśnicza, która jest związana z min. serwisami społecznościowymi, z których młodzież korzysta nie tylko przy użyciu komputerów, ale również urządzeń mobilnych. Cechą charakterystyczną cyberprzemocy jest to, że nawet pozornie błahe sytuacje potrafią stać się dla ich ofiar olbrzymim obciążeniem. Opublikowane w sieci ośmieszające zdjęcie, film lub złośliwa informacja potrafią w krótkim czasie zyskać rozgłos, a zamieszczone pod nimi komentarze pogłębiają poczucie krzywdy u ofiary takiego zajścia. Intensywny rozwój sieci powoduje, że cyberprzemoc przybiera coraz to nowe formy, często trudne do zaobserwowania przez nauczycieli lub rodziców dziecka. W związku z tym ogromnie ważna jest profilaktyka przemocy rówieśniczej, z naciskiem na sytuacje, w których wykorzystywany jest Internet. Dzieci muszą wiedzieć, gdzie przebiega granica pomiędzy żartem, a aktem przemocy, jak reagować na zagrażające sytuacje, gdzie szukać pomocy i jakie konsekwencje grożą sprawcom cyberprzemocy.
    Uczniowie z naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w projekcie i oglądając krótki filmik odpowiadali na pytania oraz próbowali rozwiązywać problemy przedstawione w zagadnieniach dotyczących sytuacji z życia każdego nastolatka. Dzięki zajęciom i nagłośnieniu zjawiska przemocy w Internecie uczniowie uświadomili sobie, że w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy, nie zostają sami i zawsze mogą zwrócić się o pomoc do rodziców, nauczycieli oraz dorosłych osób do których mają zaufanie. W tym roku należy zwrócić szczególną uwagę na aktywność dzieci i młodzieży w Internecie, ponieważ sytuacja pandemii wymusiła na nas częstsze i dłuższe korzystanie z komputerów. Należy jednak podejść do tego z rozwagą i rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach wynikających z uczestniczenia na różnego rodzaju portalach, czatach i innych serwisach społecznościowych.

adres
Szkoła Podstawowa Nr 2
Golcowa 284
36-230 Domaradz
fax 13 43 47 112

telefon 13 43 47 774
e-mail sp2golcowa@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego