regulamin konkursu stołówkowego - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej - nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności
 

STOŁÓWKOWY  KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI
 

„Dobrze wiem, po co owoce i warzywa jem!”
 

CELE KONKURSU:
propagowanie zdrowego odżywiania oraz trwała zmiana nawyków żywieniowych,
• rozwój umiejętności plastycznych, czy literackich,
• zachęcanie do aktywności twórczej,
• odkrywanie młodych talentów,
• zacieśnianie więzi emocjonalnych wśród szkolnej społeczności.

REGULAMIN KONKURSU:
1.Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas:
a/ 0-I     – I kategoria wiekowa,
b/ III-IV – II kategoria wiekowa,
c/ VI-VII – III kategoria wiekowa,

a także:
 
d/  Nauczyciele, Pracownicy Szkoły i Rodzice naszych uczniów – IV kategoria wiekowa.
2. Zadaniem każdego uczestnika I i II kategorii wiekowej jest
   narysowanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu.
3. Ocenie podlegać będą prace wykonane różnymi technikami plastycznymi, praca może być  pracą przestrzenną. Format pracy dowolny.
4. Zadaniem każdego uczestnika III i IV kategorii wiekowej jest samodzielne napisanie pracy literackiej o dowolnej formie (np. wiersz, reklama, referat…) zachęcającej do spożywania owoców i warzyw.
5. Praca  powinna być zapisana bezbłędnie, estetycznie na kartce papieru A4 pismem komputerowym albo ręcznie.
6. Ocenie podlegać będą prace samodzielne, poprawne pod względem językowym, stylistycznym i ortograficznym.
7.Każda praca wykonana indywidualnie, samodzielnie,  powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, klasa.
8. Pracę należy dostarczyć do  kuchni  szkolnej do 30.11.2017r.
9. Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi 06.12.2017r.
10. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 Przewidziane smaczne nagrody!!!
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego