setna rocznica - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej - nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności

Niepodległa

„Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło, w kraju nad Wisłą…
 Ja to mam szczęście…
 Mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy,
 Ludzie uczynni, w sercach niewinni…
 Mój kraj szczęśliwy…”


Dzisiaj wielka jest rocznica -  
jedenasty listopada!…
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.
     Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z największych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów-niewoli naznaczonej walką, cierpieniami, wysiłkiem, nasz kraj odzyskał niepodległość. W tym roku były to obchody niezwykłe – 100 rocznica odzyskania niepodległości. To wyjątkowe wydarzenie w naszej szkole uczciliśmy 9 listopada. Myślą przewodnią uroczystości były dla nas słowa Józefa Piłsudskiego: Naród, który nie szanuje przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.
     Historyczne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęliśmy przemarszem członków naszej  szkolnej  społeczności – Dzieci z Oddziału Przedszkolnego, Uczniów, Nauczycieli, Pracowników niepedagogicznych i Rodziców do kościoła na Mszę św., zgodnie z przysłowiem, że „Bez Boga ani do proga…”.  Radosnemu pochodowi przewodzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy uroczyście eksponowali flagę państwową. Uczestnicy przemarszu  z biało-czerwonymi chorągiewkami w rękach, dotarli do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, by wziąć udział we Mszy św. w intencji Ojczyzny, wszystkich poległych w obronie wolności i niepodległości, a także tych, którym obecnie leży na sercu dobro naszego kraju. Homilia wygłoszona przez księdza Łukasza i przemowa księdza Proboszcza uświadomiły młodym mieszkańcom Golcowej, że wolność to wartość, którą muszą pielęgnować na co dzień. Nastrój patriotyczny w czasie Mszy św. utrzymywał się również dzięki pięknej oprawie muzycznej nawiązującej do treści patriotycznych.
     Po zakończonej Eucharystii, niosąc w sercu radość z odzyskanej wolności, wróciliśmy do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W tym dniu nasza placówka przybrała barwy narodowe. Przed budynkiem szkoły przywitał nas łopot flag na masztach, migotanie światełek zniczy zapalonych przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na cokole upamiętniającym postać Wacława Janusza, naszego rodaka, ofiary zbrodni katyńskiej, a także piękna biało - czerwona kompozycja kwiatów złożona w tym miejscu. Na  szkolnym holu mogliśmy również poczuć atmosferę radości, podniosłości chwili, zatrzymując się przy pięknej okolicznościowej dekoracji, czy wystawce czytelniczej gromadzącej książki tematycznie związane  z naszą Ojczyzną. Miejscem głównych uroczystości była sala gimnastyczna, która w tym dniu, dzięki okolicznościowym dekoracjom również przybrała kolory naszych barw narodowych. Wystrój pomieszczenia podkreślał niecodzienny charakter uroczystości, eksponował symbole narodowe. Można było obejrzeć ekspozycję „Ojcowie Niepodległości” , wystawę prac konkursowych naszych uczniów: „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?” oraz wystawę pokonkursową „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Podniosły charakter uroczystości podkreślał strój galowy biorących w niej udział uczestników, a także przypięte wszystkim zebranym biało-czerwone kotyliony, wykonane przez Uczniów naszej szkoły.
     Po przywitaniu wszystkich zebranych przez Panią Dyrektor, Uczniowie z klas IV-VI zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, pt. „Drogi do niepodległości”. Prześledziliśmy wraz z nimi drogę od zaborów, poprzez zrywy narodowościowe, do wolnej i niepodległej Polski. Program ten przypomniał zebranym tragiczne karty historii naszej ojczyzny, a także  heroizm wielu pokoleń Polaków, których cierpienie, wyrzeczenia i ofiary przez lata walki, doprowadziły do odzyskania przez Polskę upragnionej, wymarzonej Ojczyzny. Mogliśmy sobie ponownie uświadomić, że do niepodległości prowadziły różne drogi. Były to przede wszystkim wielkie zbrojne zrywy narodowe, ale też „niesienie przed narodem kaganka oświaty”, rzetelna praca mająca na celu poprawę bytu ekonomicznego rodaków oraz codzienne pielęgnowanie polskości w rodzinnych domach, które w tamtych tragicznych czasach były ostoją polskości. Słowa Roty Marii Konopnickiej „Twierdzą nam będzie każdy próg” zabrzmiały z ogromną mocą… Mieliśmy również okazję wraz Uczniami zaśpiewać pieśni związane z tym okresem historycznym, takie jak: „Rozkwitały pąki białych róż, „My, Pierwsza Brygada” oraz wsłuchać się w poezję patriotyczną tamtych lat.
     O godzinie 11.11 ze wzruszeniem, wspólnie odśpiewaliśmy wszystkie zwrotki hymnu narodowego. Było to śpiewanie wyjątkowe, gdyż nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Rekord dla Niepodległej”. W myśl słów Pani minister Anny Zalewskiej chcieliśmy „aby w piątek 9 listopada, w ostatni pracujący dzień przed Dniem Niepodległości, we wszystkich szkołach w Polsce i poza granicami wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego”. To była świetna okazja do poczucia wspólnoty narodowej i dumy z tego, że jesteśmy Polakami, bo naród, jak głosił Jan Paweł II, to przede wszystkim ludzie i łączące ich więzi.
     Następnie wspaniale zaprezentowali się najmłodsi patrioci. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego z ogromnym przejęciem i powagą, ubrane w piękne stroje, z dumą pokazały zgromadzonym, czym dla nich są symbole narodowe i jak one rozumieją niepodległość. Swoją miłość do Ojczyzny i radość z przynależności narodowej Przedszkolaki wyśpiewały w ekspresyjnie wykonanej piosence „Jestem Polakiem”. Ich występ sprawił, że w oku zakręciła się niejedna łza, a z widowni posypały się wielkie brawa…
     W kolejnej części uroczystości wystąpili laureaci Szkolnego Konkursu Recytatorskiego, zorganizowanego w ramach projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, którzy zaprezentowali piękne wiersze o Ojczyźnie takich autorów jak: Joanna Białobrzeska „Moja mała Ojczyzna”, Wanda Chotomska „Twój dom”, Czesław Janczarski „Co to jest Polska?”, „Wszyscy kochamy naszą stolicę”, Tadeusz Kubiak „Tu wszędzie Polska”, A. Słonimski „Polska”, Aleksander Fredro „Ojczyzna nasza”: Wzruszające spotkanie z poezją patriotyczną w wykonaniu naszych Wychowanków stanowiło dla każdego z nas doskonałą okazję do refleksji nad znaczeniem pojęcia „Ojczyzna”, tym bardziej, że interpretacja głosowa prezentowanych utworów porywała oryginalnością wykonania.
     Wolna i niepodległa Polska to nasza duma, ale także powód do radości. Tę radość zaprezentowali w imieniu całej naszej szkolnej społeczności Uczniowie klasy I i II. W strojach nawiązujących kolorystyką do barw narodowych – bieli i czerwieni, z ogromnym zaangażowaniem wykonali taniec ludowy „Trojak”. Ich piękny wysęp został nagrodzony  gromkimi brawami publiczności. W kolejnej części uroczystości Uczniowie klasy V i VI zaprezentowali swój program „Rozważania o wolności…”, który zawierał przesłanie, że  wolność to nie tylko swoboda i pełny luz, ale także obowiązki i wymagania stawiane sobie na co dzień. Wolność bowiem jest nam nie tylko dana, ale i zadana, jak nas nauczał Jan Paweł II i należy ją pielęgnować każdego dnia.
     Następnie wystąpili nasi najstarsi Wychowankowie, Uczniowie klasy VII i VIII. Przedstawili oni prezentację multimedialną „Patriotyzm w oczach Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej”, która ukazywała, w jaki sposób młodzi, żyjący w XXI w ludzie, rozumieją to pojęcie. Prezentacja multimedialna uświadomiła nam, że patriotyzm to słowo, które w sobie kryje różnorodne, bogate treści. Pojęcie to nasi Wychowankowie  postrzegają jako zaangażowanie w życie szkoły i aktywną postawę wobec otaczającej ich rzeczywistości. Zaprezentowali, na czym polega  patriotyzm dnia codziennego, przypomnieli szereg inicjatyw szkolnych, w których biorą udział. Dla nich patriotyzm to przede wszystkim rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków i aktywna postawa wobec wydarzeń, które wokół nich się rozgrywają. Patriotyzm widziany oczyma naszych uczniów to poznawanie historii naszej ojczyzny nie tylko na zajęciach, ale też poprzez udział w rozmaitych spektaklach umożliwiających wczucie się w klimat epoki, uroczyste obchody rocznic i świąt narodowych, szacunek do symboli państwowych, kultywowanie pamięci o dziedzictwie narodowym, o bohaterach regionalnych i narodowych, czy podążanie za autorytetem Jana Pawła II naszego Przewodnika duchowego. To również nieustanne starania o sprawne posługiwanie się językiem ojczystym, szacunek do tradycji wyrażany w licznym przystępowaniu do konkursów utrwalających regionalne zwyczaje i upowszechnianie zwyczajów i tradycji świątecznych, promowanie wartości rodzinnych pojmowanych jako podwaliny do  kształtowania pojęcia ojczyzny. Wyrazem patriotycznych postaw naszych uczniów jest również przygotowywanie akcji ekologicznych, odkrywanie piękna i bogactwa naszego regionu i kraju, wrażliwość na potrzeby oraz służba innym, systematyczna praca nad sobą, przygotowanie do życia w demokratycznym społeczeństwie poprzez poznawanie praw dziecka, praw i obowiązków ucznia, okazywanie szacunku i poszanowanie godności każdego człowieka. To rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Jak widać pojęcie „patriotyzm” niejedno ma imię…
     Ostatnim punktem uroczystości niepodległościowych był piękny koncert pieśni patriotycznych, wśród których rozbrzmiewały znane wszystkim utwory, np. „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani”, „Polskie kwiaty”, „Biały krzyż”, ale też i takie, które zostały wykonane w naszej szkole po raz pierwszy np. „Niepodległa…”
     Nie obyło się również bez niespodzianki, przygotowanej przez Panie z naszej szkolnej kuchni, które – ubrane w tonacji biało czerwonej – poczęstowały wszystkich uczestników uroczystości smakowitą galaretką utrzymaną również w tonacji barw narodowych. Była to miła niespodzianka na zakończenie spotkania, a słodki deser spożyliśmy razem, dzieląc się radością z możliwości wspólnego przeżywania ważnych dla nas chwil, tym razem przy dźwiękach pieśni legionowych i partyzanckich.
     Chyba nie było osoby w naszej szkole, która nie zaangażowałaby się w upamiętnienie obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Jedni słowem, inni pieśnią i tańcem, jeszcze inni pracą fizyczną. Wszystkim  z serca dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy swoją obecnością uświetnili naszą szkolną uroczystość Rodziców i Mieszkańców naszej wsi. Serdecznie dziękujemy Rodzicom naszych Uczniów, którzy z dużym zaangażowaniem wspierają działania wychowawcze szkoły. To dla Was nasi Uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty. Nauczyciele są dumni z tego, że mogą pracować z tak mądrymi i wrażliwymi Uczniami, którzy zawsze chętnie odpowiadają na nasze inicjatywy i pomysły.
     Serdecznie słowa podziękowania kierujemy do Wszystkich, którzy swoją pracą przyczynili się do uświetnienia szkolnych obchodów tego doniosłego wydarzenia, które niewątpliwie dostarczyło uczestnikom wielu wzruszeń i stwarzało okazję do refleksji nad własnym stosunkiem do naszego kraju.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego