spotkanie z rodzicami - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej - nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności
 temat cyberprzemocy, cyberbezpieczeństwa i zagrożeń
związanych z niewłaściwym korzystaniem z komputera
na spotkaniu z Rodzicami
      26 kwietnia 2017 w szkole odbyło się spotkanie z Rodzicami, w którym wziął udział sierżant Paweł Pietryka z Posterunku Policji w Domaradzu. Dzielnicowy Policji w Golcowej omówił najważniejsze zagadnienia związane z cyberprzestępczością i cyberprzemocą. Wskazał źródła niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie niesie  korzystanie z mediów społecznościowych i gier komputerowych. Przedstawił sposoby zabezpieczeń przed dostępem do wybranych stron poprzez  zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania zarówno w komputerze, na tablecie jak i też w telefonie. Stwierdził jednak, że  najskuteczniejszym sposobem prewencyjnym powinny być rozmowy z dziećmi, które muszą mieć świadomość zagrożeń w sieci, a także uświadamiać sobie konsekwencję złych wyborów. Konkluzją prelekcji było stwierdzenie, że cyberprzemoc i cyberprzestępczość może dotknąć każdego użytkownika Internetu niezależnie od wieku czy pozycji społecznej.
      Temat niekorzystnego wpływu komputera na dziecko omówiła pani Justyna Bober-Dobosz, która zwróciła uwagę na możliwość zaburzeń wielu sfer jego rozwoju w wyniku zbyt długiego czasu spędzanego w wirtualnym świecie. Długie przesiadywanie przed komputerem może negatywnie wpłynąć na rozwój fizyczny, psychiczny, moralny, społeczny, intelektualny dziecka. Zwróciła uwagę na to, co mogą zrobić rodzice, by uchronić dziecko przed złym wpływem komputera na jego rozwój. Przedstawiła oznaczenia graficzne informujące o treściach zawartych w poszczególnych grach. Podała adres strony internetowej: http://www.pegi.info/pl/, pod którym można zaleźć więcej informacji opisujących gry komputerowe.  
      Podsumowaniem rozważania było stwierdzenie, że żadne rozwiązanie techniczne nie zastąpi dobrego kontaktu rodzica z dzieckiem. Nie ma lepszej ochrony niż mądry, troskliwy rodzic i jego opieka.
     Rodzice zostali też zapoznani z niepokojącymi wynikami badań dotyczącymi ilości wolnego czasu spędzanego przed komputerem przez nastolatków.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego