Szkolny Klub Sportowy II edycja - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej - nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności

Szkolny Klub Sportowy II edycja

    Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.
    Głównymi celem programu jest:
· Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
· Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
· Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
· Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
· Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
· Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
· Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
· Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
· Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
     W naszej szkole zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych. Druga edycja programu realizowana jest od stycznia do grudnia 2018r. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego