Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia? - school website

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej
Przejdź do treści

Menu główne:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej
brała udział w projekcie UKRYTE DZIEDZICTWO.
    Jest to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów, a także promocja tych działań w społeczeństwie.
    
    Projekt edukacyjny „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” realizowano w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” . Wzięli w nim udział uczniowie klas IV – VIII. Celem realizowanych zajęć było przekazanie uczniom podstawowej wiedzy o tym, czym jest archeologia i na czym polega praca archeologa (ze szczególnym uwzględnieniem odkryć dokonywanych w Polsce) oraz dlaczego i jak należy chronić dziedzictwo kulturowe ukryte pod ziemią. W jego ramach przeprowadzono cykl  zajęć, które miały na celu   kształtować wśród młodych odbiorców świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego.
    Za podsumowanie posłużył test w aplikacji Quizizz – „O archeologii”. Uczestnicy odpowiadali na różnorodne pytania związane z archeologią, takie jak: Co to jest archeologia, czy zabytek archeologiczny?
adres
Szkoła Podstawowa Nr 2
Golcowa 284
36-230 Domaradz
fax 13 43 47 112

telefon 13 43 47 774
e-mail sp2golcowa@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego