Warsztaty profilaktyczne dla Uczniów naszej szkoły i ich Rodziców - Szkoła Podstawowa nr 2 w Golcowej - nowy projekt

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności

Warsztaty profilaktyczne dla Uczniów naszej szkoły i ich Rodziców

„Przemoc i agresja rówieśnicza. Cyberprzemoc”

Warsztaty profilaktyczne dla Uczniów naszej szkoły i ich Rodziców

     Marzec to miesiąc intensywnych działań naszej szkoły w upowszechnianiu praw i obowiązków uczniów oraz eliminowaniu wszelkich postaci agresji w szkole. Temu celowi służyła akademia poświęcona prawom i obowiązkom dziecka, która odbyła się 2 marca a także warsztaty profilaktyczne dla uczniów i ich rodziców, które zostały przeprowadzone w dniu 13 marca.
    Wśród młodzieży realizowana była tematyka przemocy i agresji, a także nowej formy – cyberprzemocy. Młodsze dzieci dowiedziały się podczas warsztatów jak efektywnie radzić sobie z trudnymi emocjami takimi jak złość i do czego może ona prowadzić, gdy nie jest pod naszą kontrolą. Dzieci wskazywały także niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu i sposoby unikania zagrożeń w Sieci. Starsza młodzież dokonywała rozróżnienia pojęć „przemoc”, „agresja”, wspólnie omówione zostały różne zachowania i sytuacje przemocowe oraz sposoby radzenia sobie w sytuacji, gdy przemoc dotyczy młodych ludzi. Uzyskali oni także informację, gdzie mogą szukać pomocy dla siebie i dla swoich kolegów/koleżanek, jeśli zajdzie taka potrzeba. Omówione zostały także zagrożenia płynące z korzystania z Internetu, które młodzież zna, niekiedy nawet ze swojego doświadczenia. Młodzież bardzo chętnie współpracowała i angażowała się w poszczególne ćwiczenia.
    Podczas spotkań z rodzicami została poruszona głównie tematyka przemocy w Internecie, jej form oraz konsekwencji dla dziecka. Rodzice poznali sposoby rodzicielskiej ochrony dziecka przed zagrożeniami w sieci, a także sposoby reagowania w sytuacji, kiedy padamy ofiarą cyberprzemocy.
    Powyższe działania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej wpisują się w kampanię społeczną Rzecznika Praw Dziecka „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”, która została zainaugurowana w marcu 2018 r. Jej celem jest nagłośnienie problemu przemocy rówieśniczej oraz zmiana postaw młodzieży, a tym samym wyeliminowanie wszelkich postaci agresji  w szkole.
       Z całą stanowczością włączamy się w działania profilaktyczne chroniące dobro i prawa dzieci!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego