zarządzenia Dyrektora Szkoły - school website

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej
Przejdź do treści

Menu główne:

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych
Procedury bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków
Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19
Obowiązków pracowników szkoły i rodziców
Obowiązków pracowników szkoły i rodziców
Wydzielenie stref przebywania uczniów danego oddziału
Wewnątrzszkolne zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
adres
Szkoła Podstawowa Nr 2
Golcowa 284
36-230 Domaradz
fax 13 43 47 112

telefon 13 43 47 774
e-mail sp2golcowa@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego